thevista.com.vn

thevista.com.vns

Đất đai

Đất 07 là gì? Đất phần trăm có được cấp sổ không?

Đất 07 là một khái niệm tuy không quá mới mẻ nhưng để định nghĩa một cách đúng đắn nhất thì cần phải tìm hiểu sâu hơn về đất 07 là gì cũng như quy định của Nhà nước về việc cấp sổ đỏ.

Mục Lục

Đất 07 là gì?

Đất 7% cũng chính là tên gọi của HTX trích quỹ đất 7% các hộ dân hoặc hợp tác xã sau khi đưa vào HTX giữ lại khoảng 7% để tự trồng hoa màu hay rau củ. Tên gọi khác của loại này đó là đất nông nghiệp dùng vào mục đích công ích.

Dựa trên quy định trong Luật Đất đai 2013, đất 7% thuộc đất nông nghiệp lên kế hoạch sử dụng và quản lý bởi chính quyền địa phương. Người dân thuê lại chỉ được sử dụng vào mục đích để phát triển nông nghiệp.

Dat-07-la-gi
Đất 07 là gì

Xem thêm:

Đất phần trăm có được cấp sổ không?

Căn cứ theo Luật đất đai 1993 và Luật đất đai 2013, nếu người sử dụng đất 5% có đủ các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân đó có quyền nộp hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. cũng có quy định trích 5% từ quỹ đất nông nghiệp của xã để canh tác và loại đất này vẫn thuộc quyền quản lý của nhà nước.

Người mua có thể yêu cầu chủ sở đất giao những chứng từ nộp thuế để xem nộp từ năm nào hoặc đến UBND xã xem ghi chép trong sổ địa chính để tìm hiểu nguồn gốc mảnh đất là có được từ đâu. Nếu là trích từ quỹ đất hợp tác xã trước năm 1993 thì đất này có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu đất trích từ quỹ đất nông nghiệp của xã từ năm 1993 thì đất này không được cấp giấy chứng nhận và đất này không được sử dụng vào mục đích ở, xây nhà hay kinh doanh.

Trong trường hợp, mảnh đất được trích từ quỹ đất hợp tác xã trước năm 1993 thì để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất cần phải có một trong các giấy tờ tại Điều 100 Luật đất đai 2013 như sau:

+ Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993.

Dat-phan-tram-co-duoc-cap-so-khong
Đất phần trăm có được cấp sổ không?

+ Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình thương gắn liền với đất.

+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993.

+ Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở, giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

+ Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

Với các thông tin ở trên, hẳn bạn đã hiểu về Đất 07 là gì cũng như quy định về việc cấp sổ đỏ. Hy vọng thông qua bài viết, nhà đầu tư sẽ có cái nhìn tổng quan và thấu đáo hơn khi muốn mua loại đất này.

Rate this post