thevista.com.vn

thevista.com.vns

Đất đai

Đất 299 là gì? Có bản đồ 299 người dân có được cấp sổ đỏ không?

Hiện nay vẫn còn nhiều hộ gia đình và cá nhân sử dụng giấy tờ về đất có chứa bản đồ 299. Vậy đất 299 là gì, có bản đồ 299 người dân có được cấp sổ đỏ không? Mời bạn đọc giải đáp các vấn đề này ngay dưới đây.

Mục Lục

Đất 299 là gì?

Đất 299 là bản đồ phân loại đất theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng, đăng ký ruộng đất trong cả nước.

Theo Chỉ thị 299 thời gian hoàn thành xây dựng bản đồ phân loại đất ở các vùng trong nước được quy định như sau:

– Đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long là cuối năm 1982.

– Vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên, ven biển miền Trung là cuối năm 1983.

– Các vùng khác (phía Bắc) là cuối năm 1984.

Dat-299-la-gi
Đất 299 là gì?

Xem thêm:

Có bản đồ 299 người dân có được cấp sổ đỏ không?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP, khi hộ gia đình, cá nhân có một trong những giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị 299-TTg và đang sử dụng đất ổn định thì được cấp Giấy chứng nhận mà không phải nộp tiền sử dụng đất, bao gồm:

  1. Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã (xã, phường, thị trấn) xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp.
  2. Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) lập.
  3. Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ theo quy định tại mục 1, 2.
Co-ban-do-299-nguoi-dan-co-duoc-cap-so-do-khong
Có bản đồ 299 người dân có được cấp sổ đỏ không?

Trường hợp trong đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất có sự khác nhau giữa thời điểm làm đơn và thời điểm xác nhận đơn thì thời điểm xác lập đơn được tính theo thời điểm sớm nhất ghi trong đơn.

  1. Giấy tờ về việc chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của UBND cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho người sử dụng đất.
  2. Giấy tờ về việc kê khai đăng ký nhà cửa được UBND cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh xác nhận mà trong đó có ghi diện tích đất có nhà ở.
  3. Giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sỹ làm nhà ở trước ngày 15.10.1993 theo Chỉ thị 282/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà việc giao đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất làm nhà ở của cán bộ, chiến sỹ trong quy hoạch đất quốc phòng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  4. Bản sao giấy tờ quy định tại thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 có xác nhận của UBND cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.

Như vậy, khi hộ gia đình, cá nhân có bản đồ 299 thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu như bản đồ đó được thể hiện tại một trong các loại giấy tờ nêu trên.

Bài viết vừa làm rõ thông tin đất 299 là gì cũng như vấn đề cấp sổ đỏ với loại đất này. Hy vọng vài viết đã giúp ích được bạn đọc.

Rate this post