thevista.com.vn

thevista.com.vns

Đất đai

Đất 50 năm là gì? Có được xây nhà trên đất 50 năm không?

Đất 50 năm là gì? Gồm những loại nào? Đất 50 năm có được cấp sổ đỏ không? Để giải đáp những thắc mắc này, mời bạn đọc theo doic bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.

Mục Lục

Đất 50 năm là gì

Thực tế hiện nay, cụm từ “đất 50 năm”, “đất sổ đỏ 50 năm” được rất nhiều người dân nhắc đến. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, và các văn bản khác có liên quan thì không có quy định về khái niệm “đất 50 năm”.

Do vậy, để hiểu được khái niệm đất 50 năm là gì? căn cứ vào khái niệm đất có thời hạn trong luật đất đai, có thể hiểu rằng “đất 50 năm” là cách gọi của người dân dùng để chỉ loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm. Theo đó cũng có nghĩa là đây là loại đất Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho phép người sử dụng đất được chiếm hữu, quản lý, sử dụng và định đoạt trong thời hạn 50 năm.

Đất 50 năm gồm những loại đất nào

Dat-50-nam-la-gi
Đất 50 năm là gì

Xem thêm: Đất 2 mặt tiền có tốt không?

Theo Điều 10 Luật Đất đai 2013, căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại thành 03 nhóm: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Trong các nhóm đất trên không có loại đất nào là đất 50 năm.

Căn cứ Điều 126 Luật Đất đai 2013, đất có thời hạn sử dụng 50 năm hoặc tối đa không quá 50 năm gồm:

TT Trường hợp Thời hạn sử dụng Xử lý khi hết thời hạn
1 Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp gồm:- Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.- Đất trồng cây lâu năm.- Đất rừng sản xuất.- Giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.- Đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp là 50 năm. Nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn là 50 năm.
2 Hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp Không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê.
3 – Tổ chức được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.- Tổ chức được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư.- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam. Được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm. Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá 50 năm.

Như vậy, đất 50 năm không phải loại đất theo quy định của pháp luật mà đó là cách gọi của người dân dùng để chỉ loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm.

Các quy định về đất 50 năm

Đất 50 năm có làm được sổ đỏ không

Theo quy định của Luật Đất đai, bên cạnh khái niệm đất 50 năm là gì cũng nên rõ loại đất này hoàn toàn đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. 

Thời hạn sử dụng 50 năm sẽ được ghi rõ ràng trong sổ đỏ, sau khi hết hạn sử dụng, nếu không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì trả lại cho nhà nước. Còn nếu vẫn muốn sử dụng thì tiến hành làm làm hồ sơ xin gia hạn.

Đất 50 năm có được xây dựng nhà ở không

Truong-hop-xay-dung-nha-o-tren-dat-50-nam-la-vi-pham-phap-luat
Trường hợp xây dựng nhà ở trên đất 50 năm là vi phạm pháp luật

Xem thêm: Đất ont là đất gì

Theo Luật Đất đai 2013 quy định tại Khoản 1, Điều 6 về nguyên tắc sử dụng đất thì: “1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”.

Ngoài ra, theo quy định tại Luật Đất đai 2013, Điều 126 thì “đất sổ đỏ 50 năm” được xác định nếu nằm trong những trường hợp cụ thể gồm:

  • Đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm, đất làm muối mà hộ gia đình được Nhà nước giao để sản xuất nông nghiệp
  • Đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm được Nhà nước giao cho mỗi hộ gia đình
  • Đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê với thời hạn 50 năm
  • Đất đồi núi trọc, đất trống, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho cá nhân, hộ gia đình đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp.
  • Đất được giao hoặc cho thuê trong thời hạn 50 năm cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư.
  • Đất được giao hoặc cho thuê trong thời hạn 50 năm cho tổ chức sử dụng vào mục đích sản xuất, lâm nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
  • Đất được giao/cho thuê cho cá nhân, hộ gia đình để sử dụng cho mục đích thương mại, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp mà thời hạn giao đất được xác định là 50 năm.

Theo đó, trước câu hỏi đất 50 năm có được làm nhà ở không thì ta có thể xác định chỉ có đất ở mới được xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở trên các loại đất quy định trên là vi phạm pháp luật và có thể bị phạt tiền, cưỡng chế tháo dỡ, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu theo quy định.

Rate this post