thevista.com.vn

thevista.com.vns

Đất đai

Đất khai hoang là gì? Có được cấp Sổ đỏ hay không?

Hiện nay đất khai hoang vẫn còn được người dân sử dụng để ở, kinh doanh sản xuất. Những vướng mắc như đất khai hoang là gì và có được cấp Sổ đỏ hay không sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Mục Lục

Đất khai hoang là gì?

Có nhiều hình thức khai hoang đất như khai hoang phục hóa, khai hoang đất sản xuất, cải tạo đất lâm nghiệp. Việc khai hoang đất sản xuất và đất lâm nghiệp của người dân không có khái niệm rõ ràng nhưng thực tế đó cũng là hành động phân loại đất khai hoang. Vậy thực tế thì Đất khai hoang là gì? Luật pháp chỉ quy định khái niệm đất khai hoang và khai hoang phục hóa như sau:

       Đất khai hoang là đất bỏ hoang, đất khác đã được quy hoạch sản xuất nông nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

       Đất khai hoang là đất khai hoang phục hóa là đất trước đây được sử dụng cho sản xuất nông nghiệp nhưng đã bị bỏ hoang và được đưa vào quy hoạch sản xuất nông nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Dat-khai-hoang-la-gi
Đất khai hoang là gì?

Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ không?

Theo Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất với điều kiện gồm:

+ Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định;

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với điều kiện sau:

Dieu-kien-de-dat-khai-hoang-duoc-cap-so-do-la-gi
Điều kiện để đất khai hoang được cấp sổ đỏ là gì

Xem thêm:

+ Được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp;

+ Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Theo khoản 4 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do UBND cấp tỉnh quy định;

Nếu vượt hạn mức do UBND cấp tỉnh quy định thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê.

Trên đây là quy định giải thích đất khai hoang là gì và điều kiện đất khai hoang được cấp Sổ đỏ. Có thể thấy điều kiện cấp sổ cho đất khai hoang rất phức tạp, để biết điều kiện cụ thể như thế nào và căn cứ pháp lý ở đâu cần phải xem xét theo từng thửa đất.

Rate this post