thevista.com.vn

thevista.com.vns

Đất đai

Đất ông bà để lại chưa có sổ đỏ có thể kế thừa không?

Đất ông bà để lại chưa có sổ đỏ có thể kế thừa không? Điều kiện được chia kế thừa như thế nào? Cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời qua nội dung dưới đây.

Mục Lục

Điều kiện được chia thừa kế quyền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện thực hiện quyền thừa kế quyền sử dụng đất như sau:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013.

– Đất không có tranh chấp;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

Ngoài ra, theo điểm c khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 thì văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.

Dat-ong-ba-de-lai-chua-co-so-do-co-the-chia-ke-thua-khong
Điều kiện để được nhận thừa kế đất ông cha để lại là gì?

Xem thêm:

Đất ông bà để lại chưa có sổ đỏ có thể chia thừa kế không?

Điều kiện để được chia di sản thừa kế quyền sử dụng đất là người để lại di sản có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên trong một số trường hợp, người để lại di sản là quyền sử dụng đất nhưng không đáp ứng hai điều kiện thừa nêu trên thì vẫn có thể để lại di sản thừa kế, cụ thể như sau:

Tại Điểm a mục 1.3 phần II của Nghị quyết số 02/2004 ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao có quy định:

+ Đối với trường hợp đương sự có văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất đó là hợp pháp, nhưng chưa kịp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì Toà án giải quyết yêu cầu chia di sản là tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất và quyền sử dụng đất đó.

Dat-ong-ba-de-lai-chua-co-so-do-co-the-chia-ke-thua-khong
Đất ông bà để lại chưa có sổ đỏ có thể chia kế thừa không?

+ Trong trường hợp đương sự không có văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất đó là hợp pháp, nhưng có văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho biết rõ là việc sử dụng đất đó không vi phạm quy hoạch và có thể được xem xét để giao quyền sử dụng đất, thì Toà án giải quyết yêu cầu chia di sản là tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Đồng thời phải xác định ranh giới, tạm giao quyền sử dụng đất đó cho đương sự để Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền tiến hành các thủ tục giao quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đương sự theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ Trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có văn bản cho biết rõ việc sử dụng đất đó là không hợp pháp, di sản là tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất không được phép tồn tại trên đất đó, thì Toà án chỉ giải quyết tranh chấp về di sản là tài sản trên đất đó.

Do đó, đất do ông bà để lại nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có các giấy tờ khác chứng minh được mảnh đất ông bà để lại có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc được Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền có văn bản xác nhận việc sử dụng đất đó là hoàn toàn hợp pháp, đất được sử dụng ổn định lâu dài, không có tranh chấp thì đất ông bà để lại chưa có sổ đỏ vẫn được chia di sản thừa kế theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là các thông tin mới nhất về đất ông bà để lại chưa có sổ đỏ. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có được những kiến thức bổ ích và cần thiết trong quá trình mua bán, chuyển nhượng, giao dịch đất kế thừa sắp tới.

Rate this post